2011-02-22
Блог нээх тухай
ЕБС-ийн багш нар блогыг ашигласнаар сурагчид болон эцэг эхчүүдтэй харилцах харилцаа нэмэгдэнэ. Блогд е-хичээл, цахим хичээл, цахим болон электрон тестийг байршуулах ба гэрийн даалшавар, бие даалтыг өгөх боломжтой.
Багшид: Блог ашиглах нь багш өөрийн хичээл болон цахим шалгалтын материалыг байршуулах, эцэг эхчүүдтэй санал бодлоо солилцох, сурагчдад даалгавар болон бие даалтыг өгөх өч холбогдолтой.
Эцэг эхчүүдэд: Блог ашигласнаар эцэг эхчүүд багштай шууд харилцаж хүүхдийнхээ мэдээлэл болон ангийн ажил нийгмийн ажилд идэвхитэй оролцох оролцоог нэмэгдүүлнэ. Хүүхдийнхээ хичээл сурлага хүмүүжилд анхаарах анхаарал нэмэгдэнэ.
Сурагчид: Блог ашигласнаар сурагчид багшийн өгсөн даалгавар болон бие даалтыг хүлээн авахаас гадна сурагчдын сурч боловсрох боломж ихсэнэ.
Бичсэн: Баатархуяг | цаг: 00:13 | Блогийн хичээл
Холбоос | email -ээр явуулах | Сэтгэгдэл(0)
Сэтгэгдэл:


Сэтгэгдэл бичих

Холбогдолгүй нийтлэлд оруулсан зарын чанартай сэтгэгдлийг устгах болон бүх хэсэгт сэтгэгдэл оруулахыг хориглох хүртэл бусад арга хэмжээ авах тул та зөвхөн холбоотой бичвэрт холбоотой сэтгэгдэл л оруулна уу!!


:-)
 
xaax